Offerte aanvragen

Mocht u interesse hebben in een vrijblijvend gesprek met Bouw- en timmerbedrijf van Huizen, dan kunt met ons contact opnemen via het mailadres of (mobiel) telefoonnummer. Er zal een afspraak worden gepland, dit kan zowel overdag als in de avonduren, welk tijdstip u het meest schikt. Tijdens dit gesprek zal ter sprake komen wat uw eigen ideeën en wensen zijn, waarbij zal worden bekeken en besproken welke mogelijkheden er zijn.

Aan de hand van dit gesprek zal een vrijblijvende offerte worden opgesteld. In de offerte zullen de volgende punten worden vermeld:

  • deskundig en duidelijk omschreven uit te voeren werkzaamheden
  • de verwachte arbeidsuren
  • de prijsopgave
  • de betalingsvoorwaarden
  • de geldigheidsduur van de offerte

De offerte zal samen met de opdrachtbevestiging door u worden ontvangen, waarna u de offerte op uw gemak kunt doornemen. Wij gaan ervan uit dat deze offerte voor het verrichten van de door u aangevraagde werkzaamheden en onze algemene voorwaarden, informatie naar uw tevredenheid bevat. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u voor vragen natuurlijk altijd bij ons terecht. Bij akkoord bevinden van de offerte zal met u worden besproken wanneer de werkzaamheden van start zouden kunnen gaan. U zal worden verzocht de opdrachtbevestiging ondertekend naar ons retour te sturen, waarna betaling zal geschieden zoals in de offerte is vermeld.

Bij de oplevering zal met u alle in de offerte opgenomen punten worden nagelopen, zodat alles naar uw tevredenheid zal zijn.

De voorwaarden bekijken (PDF)